công nghệ mới nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực khai thác