mỏ lingqiu đã sẵn sàng trong năm nay khi khai thác