giảm tư thế của silica e và trong quá trình nghiền đá