năm yếu tố cản trở sự phát triển khai thác ở Nam Phi