các công ty Trung Quốc với thiết bị khai thác đã qua sử dụng